Innovation in Research Excellence in Management & Development Work
   EN   MK

SER/ „SLAŽEMO SE“ – PODRŠKA EU ZA 22 NOVA PROJEKTA ZA UNAPREĐENJE SOCIJALNE KOHEZIJE U MULTIETNIČKIM OPŠTINAMA

Skip Navigation LinksHome - News
Published on: 17-05-2019 Back

   Evropska unija (EU) će preko razvojnog programa EU PRO podržati 22 nova projekta organizacija   civilnog društva, koji su usmereni na unapređenje socijalne kohezije u multietničkim opštinama iz dva   regiona Šumadije i zapadne Srbije i Južne i istočne Srbije.


   Projekti, za koje je EU opredelila skoro 400.000 evra bespovratnih sredstava, prvenstveno imaju za cilj   da doprinesu unapređenju položaja ranjivih grupa i njihove socijalne uključenosti, kao i unapređenju   međuetničkih odnosa i negovanju saradnje među multietničkim zajednicama.

   „Postojanje jakog civilnog sektora predstavlja preduslov efikasnog učešća građana u najvažnijim   procesima društvenog razvoja. Putem EU PRO projekta podržavamo politiku Vlade Republike Srbije   koja pretpostavlja postojanje jakog građanskog društva sa jedne i ravnomernog održivog lokalnog razvoja sa druge strane. Nadamo se da će organizacije dobitnice grantova biti u mogućnosti da na ovaj način dodatno doprinesu kvalitetu života građana u svojim lokalnim zajednicama, poboljšanju kvaliteta dijaloga, multikulturalnosti i osnaživanju ženskog preduzetništva“, rekla je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.
 
 Za više informacije kliknite tu.
Back