Innovation in Research Excellence in Management & Development Work
   EN   MK

TREĆI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH SAŽETAKA U SKLOPU PROJEKTA „B LIGHT“

Skip Navigation LinksHome - News
Published on: 22-03-2019 Back


  „B Light“ shema je projekt kojim se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom     području Mađarska – Hrvatska u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg V-A Programa     suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020. Projekt provodi Hrvatska agencija za malo gospodarstvo,     inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) kao glavni korisnik te sedam regionalnih (županijskih) razvojnih     agencija s programskog područja Mađarska-Hrvatska.

 Poduzetnicima je u sklopu 3. poziva na dostavu projektnih sažetaka na raspolaganju ukupno 2,050,000   eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.


 Za više informacije kliknite tu 
Back