Innovation in Research Excellence in Management & Development Work
   EN   MK

CRO/ DVA MILIJUNA KUNA ZA PROVEDBU PROJEKATA EU

Skip Navigation LinksПочетна - Вести
Објавено на: 01-05-2019 Назад

   Maksimalna potpora po jednom korisniku iznosi 60 posto potrebnog vlastitog udjela u troškovima   provedbe projekta, a najviše 300.000 kuna

 

   Zagrebačka županija ove će godine s 2 milijuna kuna sufinancirati provedbu projekata financiranih iz   europskih strukturnih i investicijskih fondova i programa EU. Javni poziv otvoren je do 30. rujna, a   namijenjen je gradovima i općinama na području Županije, kao i pravnim osobama kojima je osnivač   Županija i/ili grad odnosno općina na njezinu području.
 
  Za više informacije kliknite tu
Назад