Innovation in Research Excellence in Management & Development Work
   EN   MK

ЗА НАС

Skip Navigation LinksПочетна - За нас - За нас

Девелопмент Солушнс (ДеСо) е млада и динамична организација, лоцирана во Скопје, Македонија, која нуди спектар на услуги на клиенти и корисници низ Југоисточна Европа и пошироко. ДеСо е основана во 2008 година и во моментот има 4 вработени со полно работно време и бројни надворешни соработници (обучувачи, истражувачи) и практиканти. Deso има профитен дел кој обезбедува услуги за различни клиенти по пазарни цени, како и непрофитен дел кој обезбедува услуги од јавен интерес на корисниците низ целиот регион. Дел од приходитеод прифитната работа на Deso се користат за финансирање на непрофитната работа.
 
ДеСо услугите вклучуваат проектен развој и техничка помош при пристапот до ЕУ фондовите како и со фондовите финансирани од други донатори, обуки, оценување и мерење на перформансите, имплементирање на стандарди за квалитет (ISO 9001, ISO 14001) и социо-економски и маркетинг истражувања.

ДеСо ги нуди своите услуги на отворен маркет, услужувајќи клиенти низ Југоисточна Еворпа, но исто така поднесува понуди за меѓународни грантови и тендери и имплементира социо-економски развојни проекти.
 
ДеСо најчесто ги нуди своите услуги на отворен пазар, услужувајќи ги клиентите низ Југоисточна Европа, но исто така учествува во меѓународни тендери и имплементира проекти за различни клиенти.
 
Институционалните клиенти и корисници на ДеСо се локални и национални власти (општини, региони, агенции и минстерства), компании, универзитетски и истражувачки институти, невладини организации, меѓународни консултантски фирми, и други јавни и приватни организации.
 
Индивидуалните клиенти и корисници на ДеСо се луѓе од сите возрасти и професии кои учествуваат во курсевите за обука на ДеСо за лична или професионална надоградба.

 

 

 

 

Селектирани клиенти и корисници:


 

IBF International Consulting                                          

 

Devex                                                                                        

 

 

Habitat for Humanity, Macedonia                                                                                       

 

Media Consulta                                                                           

 

 

Faculty of Law, Skopje                                                                   

 

 

ELEM                                                                                        

 

 

Dauti Komerc                                                                         

 

 

Office Plus