Innovation in Research Excellence in Management & Development Work
   EN   MK

ОБУКИ: ЕВРОПСКИ ФОНДОВИ: ПОДГОТОВКА НА ИПА АПЛИКАЦИЈА, ...

Skip Navigation LinksHome - Product details
w
Обуки: Европски фондови: подготовка на ИПА апликација, термин: секој 1-ви во месецот, Скопје Обуки: Европски фондови: подготовка на ИПА апликација
Back

Времетраење на обуката: 2 дена x 7 часа (14 часа)
Следен термин: секој 1-ви во месецот
Цена: 4000 ден. (+18 % ДДВ)

Обуката опфаќа:


     - Вовед во концептот на проект, проектен циклус, менаџирање на проекти
     - Запознавање со основните концепти во работата со проекти: problem statement, situation analysis, needs assessment, goals,
       objectives, activities, actions plan, risk analysis, stakeholder analysis, sustainability, logical framework, budgeting, итн.
     - Вовед во форматот на ИПА проектнта апликација, специфики на ИПА апликцијата,
     - Анализа на успешни ИПА апликации и нивните компоненти,
     - Практична (групна и индивидуална) работа со основните компоненти на ИПА апликацијата,

На крајот на обуката учесниците ќе имаат солидно познавање на ИПА проектната апликација и ќе можат самостојно да ја пополнуваат.

Цена:

     - Цена за еден учесник е 4.000 ден (+ДДВ).

     - Цената вклучува кафе пауза, сендвич-ручек, и диплома.
 


За да се пријавите обратете се на:

+389 2 32 32 290
+389 2 32 31 345


или електронски на info2@deso.mk


Забелешка: Пожелно е (но не неопходно) учесниците на обуките да имаат основни познавања на англиски јазик и работење со компјутер.

Ве молиме не вршете онлајн уплата пред да потврдите со ДеСо дека ви одговараат тековните термини за обука (ден во неделата, време во денот).


Корисници на обуките на ДеСо во изминатиот период (нецелосна листа):

Елем; Конти Хидропласт; Леов Компани, Рудине; Интермебел; Млекара Здравје Радово; Раде Кончар; Урбан Инвест; Илинден; Макпрогрес, Караорман; Свисслион; Виса Комерц; Гудалат; Бучен Козјак; Вивакс; Геопром; Дамјан ДООЕЛ; Градежен Институт; Општина Штип; Ивал Трејд; Центар за Култура Крива Паланка; Општина Тетово; Јавно Претпријатие „Македонски Шуми"; Општина Боговиње; НВО Женска Акција; Дом на Култура Македонски Брод; Работнички универзитет „Кочо Рацин" Скопје; Јавно Комунално Претпријатие Тетово; Занаетчиска Комора; Дом на Култура „Кочо Рацин"; СОЗСУ „Ѓорче Петров" Кавадарци; Општина Гази Баба; ЈП Комунална Хигиена; Ксантика; Општина Демир Капија; Веве Груп; Општина Сопиште; „Порака" Неготино; ЛДМ Идеас; Општина Карпош; Општина Градско; Општина Могила; Општина Зрновци; Општина Чашка; Град Скопје; Правен Факултет Скопје; Општина Ресен; Општина Центар Жупа; Државен Архив на РМ; Семос; Универзитет „Гоце Делчев" Штип; Амбасада за мир Македонија; ЈП Водовод и Канализација; Манеком; ЈП Стрежево; Совет за радиодифузија; Организација Вако; Германски Јазичен Центар; НУБ „СВ. Климент Охридски"; Дом на Култура Пробиштип; Лотос-А; Култура; Општина Македонска Каменица; Општина Карбинци; Општина Берово; МЦГО Скопје; Исламски Младински Форум; Општина Осломеј; Општина Новаци; Општина Центар; Кинг Трејд Кочани; Општина Старо Негоричане; Општина Свети Николе; Општина Василево; Општина Гостивар; Општина Чаир; Организација на жените Свети Николе; Британски Совет; Црвен Крст на Град Скопје; Општина Долнени; ИАЕСТЕ; НВО Семпер Битола; Евро-Атлантски Совет на Македонија; Младински Образовен Форум; Работнички Универзитет „Пере Тошев" Прилеп; Асоцијација НЕЛ; Општина Богданци; МЗЗПР; Општина Кратово; Општина Врапчиште; Фромар; Феникс; Нора; Младински Културен Центар; Кемакс; ПНВ Публикации; Агросиндикат; Дервен Велес; Општина Кисела Вода; Детски Театарски Центар; Совет за Безбедност на Република Македонија; Женска Алијанса; Нетра; Креактив; Преда, Балканија; Пир Комерц; БУС Гостивар; НРЦ; Мултимедиа; АСУЦ „Боро Петрушевски"; Хабитат; Цивкон Аги; Еуроактива; Центар за Регионален Одджлив Развој Неготино...