Innovation in Research Excellence in Management & Development Work
   EN   MK

OСНОВЕН КУРС: МЕТОДОЛОГИЈА НА ОПШТЕСТВЕНО ИСТРАЖУВАЊЕ,...

Skip Navigation LinksHome - Product details
w
Oсновен курс: Методологија на општествено истражување, термин: секој 1-ви во месецот Oсновен курс: Методологија на општествено истражување
Back


 

Oсновен курс: Методологија на општествено истражување
Времетраење: вкупно 16 работни часа
Термин: секој 1-ви во месецот
Цена: 4,000 ден. (+18% ДДВ)


Обуките опфаќаат:

  - вовед во видови на општествени истражувања
  - квалитативни и квантитативни методи
  - модели на истражување
  - методи за собирање на податоци
  - методи за анализа на податоци

На крајот на обуката секој учесник добива сертификат.


За да се пријавите обратете се на:

+ 389 2 32 32 290
+ 389 2 32 31 345


или електронски на
info2@deso.mk


Забелешка:

Потребно е учесниците да имаат основни познавања на англиски јазик и работење со компјутер.
Ве молиме не вршете онлајн уплата пред да потврдите со ДеСо дека ви одговараат тековните термини за обука (ден во неделата, време во денот).