Innovation in Research Excellence in Management & Development Work
   EN   MK

МКД / ШВЕДСКА ДОНИРАШЕ ОПРЕМА ЗА МЕРЕЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ВОЗДУХОТ ВО МАКЕДОНИЈА

Skip Navigation LinksHome - News
Published on: 02-03-2022 Back


 На Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) денеска му беше
 предадена опрема наменета за мерење на квалитетот на воздухот во вредност од повеќе од 300
 илјади евра, обезбедена во рамките на поддршката на Шведска во подобрувањето на квалитетот
 на воздухот во Македонија.

 
 Покрај тоа, Шведска и финансиски ја помогна соработката помеѓу Шведската агенција за заштита
 на животната средина (Шведска ЕПА) и МЖСПП преку тригодишниот проект „Поддршка на
 Македонија во пристапувањето во ЕУ на полето на животната средина".
 
 За повеќе информации кликнете тука
 

 

 

 

Back