Innovation in Research Excellence in Management & Development Work
   EN   MK

BIH / U TOKU STAMBENO ZBRINJAVANJE SKORO 3.000 OSOBA KROZ PROJEKAT EVROPSKE UNIJE

Skip Navigation LinksHome - News
Published on: 09-03-2020 Back


 Skoro 3.000 osoba u 44 općine u grada u Bosni i Hercegovini će biti stambeno zbrinute kroz Program
 bilo sanacijom postojećih ili izgradnjom novih stambenih jedinica. Program, vrijedan 15 miliona eura,
 finansira Evropska unija sa 12,5 miliona eura u saradnji sa entitetskim vladama, partnerskim općinama i
 gradovima i UNDP u BiH, a implementira UNDP u BiH, zajedno sa Međunarodnom organizacijom za
 migracije (IOM), Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Hilfswerk International (HWI) i partnerskim općinama i
 gradovima.


 Program za oporavak od poplava – stambeno zbrinjavanje pruža podršku samoodrživom oporavku kroz
 sanaciju i izgradnju stambenih jedinica i ekonomsko osnaživanje socijalno i ekonomski ugroženih osoba
 čiji su domovi oštećeni ili uništeni u poplavama i klizištima 2014. godine.

 
                                                                   Za više informacije kliknite
tu.

 

 

 

Back