Innovation in Research Excellence in Management & Development Work
   EN   MK

MKD/ СО ПОМОШ НА СВЕТСКА БАНКА ЌЕ СЕ МОДЕРНИЗИРА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Skip Navigation LinksHome - News
Published on: 17-01-2020 Back


 Проект за модернизација на земјоделството во вредност од 50 милиони евра, како и проект за
 администрирање на социјалното осигурување во вредност од 13,8 милиони евра ќе се
 реализираат во рамки на четиригодишната Рамка за соработка со Светска банка.

 Проектот ќе го имплементира Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, кое
 ќе воспостави и одржува Единица за имплементација на проектот (ЕИП), која ќе биде одговорна
 за реализација на проектот.

 
 Вкупниот износ на проектот е 50 милиони евра, од кои 46 милиони евра се заем од Светска банка,
 а 4 милиони евра се грант од ЕУ.
 
                                                                   За повеќе информации кликнете тука.
 
Back