Innovation in Research Excellence in Management & Development Work
   EN   MK

SRB/ EVROPSKA UNIJA I SRBIJA PARTNERI U PODRŠCI INOVACIJAMA

Skip Navigation LinksHome - News
Published on: 05-12-2019 Back


 Multifunkcionalna rukavica za osobe sa oštećenim vidom, edukativna platforma za decu školskog
 uzrasta, trake za pasivnu zaštitu od vatre koje su napravljene od recikliranih sirovina i bioloških
 materijala, samo su neke od inovacija koje će u narednom periodu razvijati preduzeća zahvaljujući
 finansijskoj podršci Evropske unije i Vlade Republike Srbije kroz projekat Razvoj novih proizvoda i
 usluga kroz komercijalizaciju istraživanja u malim i srednjim preduzećima.

 Na svečanosti Innovation Date, Fond za inovacionu delatnost je predstavio 33 preduzeća kojima je
 odobreno finansiranje za razvoj inovacija u okviru Programa ranog razvoja i Programa sufinansiranja
 inovacija, u ukupnom iznosu od 4,1 miliona evra.

 Za više informacije kliknite tu
.

 

 

Back