Innovation in Research Excellence in Management & Development Work
   EN   MK

MON/ EU DODIJELILA DODATNIH 3,6 MILIONA EURA ZA PRIPREMU INVESTICIJA U DIGITALNU INFRASTRUKTURU I ŽELJEZNICU

Skip Navigation LinksHome - News
Published on: 26-06-2019 Back

 

  Evropska unija je Crnoj Gori dodijelila dodatnih 3,6 miliona eura za pripremu projektne dokumentacije   za projekte kojima će biti ojačana infrastruktura u oblasti željezničkog saobraćaja i digitalnog sektora.   Dodatna sredstva odobrena su na dvadesetom sastanku Upravnog odobra Zapadnobalkanskog   investicionog okvira, koji je održan u Berlinu, u organizaciji Evropske komisije i Federalnog ministarstva    finansija Njemačke. Delegaciju Crne Gore na sastanku predvodila je zamjenica glavnog pregovarača -   nacionalna IPA koordinatorka Ivana Glišević Đurović.

  Projektom u iznosu od 3 miliona eura biće finansirana priprema glavnih projekata za rekonstrukciju   dionice željezničke pruge Golubovci-Bar, kao dijela željezničke linije Bar-Vrbnica koja je dio Glavne   saobrćajne mreže EU. Projektovanje će obuhvatiti sve elemente infrastrukture neophodne za efikasnije   odvijanje saobraćaja i ispunjavanje standarda sigurnosti u skladu s pravilima utvrđenim na nivou EU.

                                                                   Za više informacija kliknite tu
 
 
Back