Innovation in Research Excellence in Management & Development Work
   EN   MK

MAC/ ПОЧНУВА ПРИЈАВУВАЊЕТО ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ПОРИБИТЕЛЕН МАТЕРИЈАЛ

Skip Navigation LinksHome - News
Published on: 26-06-2019 Back

 

  Од денеска до 15 јули сите субјекти што ги порибиле рибниците со порибителен (насаден)   материјал во периодот од 1 февруари до 30 мај, ќе може да аплицират за добивање финансиска   поддршка од Програмата за рибарство и аквакултура.


  Право на користење на поддршката имаат сите субјекти што поседуваат дозвола за   производство на порибителен материјал од рибник наменет за промет и да немаат увезено   порибителен материјал и жива риба во периодот декември 2018 – декември 2019 година од видот   риба за која поседуваат дозвола за производство на порибителен материјал за сопствено   насадување на рибникот.

  Право на финансиска поддршка имаат и оние субјекти што набавиле подмладок и се запишани во регистарот на одгледувачи на риби што се води во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и имаат купено подмладок од субјекти што поседуваат дозвола за производство на порибителен материјал од рибник наменет за промет и кои немаат увезено порибителен материјал и жива риба во периодот декември 2018 – декември 2019 година.
 
За повеќе информации кликнете тука 
 
 
 
Back