Innovation in Research Excellence in Management & Development Work
   EN   MK

BIH/ POKRENUT NOVI PROGRAM ZA UNAPRJEĐENJE JAVNE UPRAVE I BORBU PROTIV KORUPCIJE U BIH

Skip Navigation LinksHome - News
Published on: 21-06-2019 Back

 

  Evropska unija osigurala je pola miliona eura za obuke nove generacije državnih službenika BiH na   svim nivoima vlasti u cilju unaprjeđenja učinkovitosti i transparentnosti javne uprave.


  Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Lars-Gunnar Wigemark danas je   predstavio pokretanje novog programa obuke za unaprjeđenje javne uprave u BiH i borbu protiv   korupcije iznutra. Kroz projekat SIPPAS, Evropska unija osigurava sredstva za finansiranje visokog   obrazovanja za mlade državne službenike u BiH u oblasti prava EU, evropskih integracija i borbe protiv   korupcije.

  Master program planiran je na Univerzitetu „Parthenope“ u Napulju u Italiji i otvoren je za državne   službenike sa svih nivoa uprave u BiH. Sve informacije i uslovi upisa dostupni su na www.sippas.eu.

Inicijativa je dio podrške Evropske unije BiH za reformu javne uprave i jačanje administrativnih kapaciteta neophodnih za evropske integracije i pridruživanje BiH EU. Kao što je istaknuto u Mišljenju Europske komisije o aplikaciji BiH za članstvo u EU, reforma javne uprave i borba protiv korupcije idu ruku pod ruku.
 
Za više informacije kliknite tu
 
 
Back