Innovation in Research Excellence in Management & Development Work
   EN   MK

ODRŽANA PREZENTACIJA SISTEMA UPRAVLJANJA FONDOVIMA EU U BUGARSKOJ

Skip Navigation LinksHome - News
Published on: 22-03-2019 Back


   Prezentaciju je organizovala Kancelarija za evropske integracije u saradnji s Ambasadom Bugarske u     Crnoj Gori, u kontekstu aktivnosti vezanih za pregovaračko poglavlje 22 – Regionalna politika i             koordinacija strukturnih instrumenata.

 Glavni pregovarač je istakao da su iskustva država članica EU u ovom dijelu važna kako bismo se na       vrijeme pripremili za izazove koje donosi ovaj proces i bili spremni da nakon članstva iskoristimo sve       mogućnosti koje nude fondovi EU.
 Ambasadorka Bugarske u Crnoj Gori Meglena Ivanova Plugtschieva-Alexandrova je istakla da je za         pripremu sistema upravljanja fondovima EU potrebno raditi na stalnom jačanju kapaciteta na svim         nivoima. Ona je naglasila da fondovi EU imaju veliki značaj za Bugarsku, što potvrđuje činjenica da se     tokom perioda 2014-2020 sprovode projekti u okviru devet operativnih programa ukupne vrijednosti     9,4 milijarde eura.

Za više informacije kliknite
tu

 
Back