Innovation in Research Excellence in Management & Development Work
   EN   MK

MAC/ ПОЧНА КАМПАЊАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ИПАРД

Skip Navigation LinksHome - News
Published on: 26-12-2018 Back


  Близу 12 милиони евра од ИПАРД 2 програмата им стојат на располагање на земјоделците од     новата мерка наменета за модернизација на земјоделските стопанства. Повикот кој беше објавен   денес, а ќе трае до 9 февруари овозможува широк спектар на инвестиции во примарното     земјоделско и сточарско производство вклучително и во инфраструктурни зафати. Јавниот повик   поддржува и инвестиции во садење или пресадување на повеќегодишни растенија како и во нови   машини и опрема.
 За подобро информирање и едукација на граѓаните за можностите кои се нудат преку за ИПАРД     фондовите министерството започна и едукативна кампања. Планирано е да трае 18 месеци,     период во кој ќе се одржат 3 форуми,, 6 работилници и 80 инфо денови.

 
  За повеќе информации кликнeте
 тука
Back