Innovation in Research Excellence in Management & Development Work
   EN   MK

MAC/ ПРВИОТ ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИПАРД 2 НА ПОЧЕТОК НА НАРЕДНАТА ГОДИНА

Skip Navigation LinksHome - News
Published on: 16-11-2016 Back

 
   Програмата има олеснување во критериумите и зголемување на кофинансирањето од 50 отсто
   на 60 отсто. Во ова програма се вклучени и житните и индустриски култури, како прифатливи
   сектори за поддршка

 
   Првиот јавен повик за користење средства од ИПАРД 2-програмата се очекува да биде објавен
   на почеток од 2017 година. Програмата треба да овозможи поголем развојот на руралните
   средини и поуспешен пристап на фармерите до европските фондови...(link)

Back