Innovation in Research Excellence in Management & Development Work
   EN   MK

ЦМ-АКТ-06 - ЦИВИКА МОБИЛИТАС - АКЦИСКИ ГРАНТОВИ

Skip Navigation LinksHome - Item
Deadline: 03-03-2021 Location: North Macedonia BackЦели и резултати

 
Предложените акции треба да придонесат кон остварување на општата цел на програмата Цивика мобилитас:

Општествените промени во Северна Македонија се водени од силен граѓански сектор, активни граѓани и добра соработка со властите, од кои произлегува потранспарентно, отчетно и социјално-инклузивно управување на национално и локално ниво.
 
 

Апликанти
 
За да биде подобен за акциски грант во рамките на овој повик, апликантот мора да е регистриран во Северна Македонија, и тоа да биде:
 
- граѓански организации кои се регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации (2010 г. Сл. Весник 52/10);
- непрофитни научно-истражувачки установи регистрирани согласно Законот за научно -истражувачка дејност.
- формално регистрираните мрежи, коалиции, сојузи или платформи регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации (2010 г.
  Сл. Весник 52/10); сочинети од најмалку три (3) активни организации.
 
Покрај водечката организација, во пријавата мора да се вклучат најмалку два партнери.
 
 

Големина на грантот
 
Грантовите мора да бидат помеѓу 2.500.000 и 3.000.000 денари. 
 
 
Краен рок за поднесување на пријавите е 3 март 2021 г. до 14 часот.
 

За повеќе информации кликнете
тука.
 
 
 
 
Back